Giấy chứng nhận

1

Kiểm tra SGS-Reach (Phiên bản tiếng Trung)

2

SGS Môi trường Rohs (Phiên bản tiếng Trung)

3

Sản phẩm dòng IXPE